Znak towarowy Piękno Kopyta

Znak towarowy firmy P.P.H.U. Piękno Kopyta oraz słowa „Łój wołowy” jako substancja służąca do produkcji preparatów do pielęgnacji kopyt zwierząt kopytnych zastrzeżone przez Urząd Patentowy sprawujący bezpośrednią pieczę nad ochroną prawną znaku towarowego.

Znak towarowy stanowi rękojmię właściwej identyfikacji towaru lub usługi z producentem. Zabezpieczenie interesów prawnych do znaku towarowego daje możliwość korzystania z monopolu jego używania w obrocie gospodarczym. Producent „PIĘKNO KOPYTA” świadczy usługi ujęte w zakresie ochronnym niniejszego znaku towarowego. Baza preparatów do kopyt zastrzeżona opisem „ŁÓJ WOŁOWY”. Używanie przez nieupoważnionych przedsiębiorców lub inne osoby bez zgody producenta P.P.H.U Piękno Kopyta nazwy lub sloganów reklamowych słowno – graficznych  „Piękno Kopyta ; Łój wołowy”, a także firmowanie swoich usług znakiem towarowym  zabronione. Naruszenie praw wyłączności inicjuje wszczęcie postępowania administracyjnego. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu niniejszych praw uprasza się o bezpośrednie powiadomienie producenta P.P.H.U Piękno Kopyta.

Nasi Partnerzy